Uw woningbelegging nu verkopen of later?

Een dergelijke beslissing hangt van verschillende factoren af. Om te beginnen speelt de reden voor verkoop mee bij uw besluit. Mogelijk wilt u de middelen die vrijkomen aanwenden voor een ander doel of zelfs een andere investering, of verwacht u dat overgaan tot verkoop op dit specifieke moment een behoorlijke winst oplevert. In beide gevallen is het verstandig om u door een onafhankelijke partner vooraf breed te laten informeren over de huidige ontwikkelingen in de markt. Hierbij hoort een realistische inschatting van de kosten en baten van het object op dit moment en de verwachte opbrengst, nu en in de toekomst.

Afwikkeling van de verkoop

Bij de verkoop van een woningbelegging, of het nu om één object of meerdere objecten gaat, komen de nodige administratieve en juridische handelingen kijken. Een zorgvuldige afwikkeling voorkomt problemen in een later stadium. Heeft u onvoldoende tijd of mankracht om dit proces zelf te begeleiden? Dan is het verstandig om een professional in te schakelen die uw belangen in dit proces optimaal behartigt.

De verkoop van uw beleggingspand

Heeft u eenmaal het besluit genomen om inderdaad tot verkoop over te gaan? Dan is het zaak om het object of de objecten op een doeltreffende manier in de markt te zetten. De strategie is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de ontwikkeling van de lokale markt, eventuele wijzigingen ten aanzien van de ruimtelijke ordening, macro-economische omstandigheden en uw eigen behoeften. Ook speelt de reden achter de verkoop een rol bij het bepalen van de verkoopstrategie. Is het inderdaad uw bedoeling om op korte termijn liquide middelen te genereren voor andere doeleinden? Of bent u bereid om gedurende een langere periode te wachten op prospects die een hogere prijs voor het object wensen te betalen? Beide scenario’s vragen om een andere benadering van de markt, waarbij een betrokken adviseur u kan assisteren

Uw woningbelegging verkopen: Bito’s vastgoed helpt u met raad en daad

Bito’s Vastgoed is een betrokken adviseur en bemiddelaar op het gebied van aankoop en verkoop van woningbeleggingen, met een brede kennis van de regionale en landelijke markt. Ons grote en sterke netwerk maakt het mogelijk om uw object of objecten ook in alle discretie aan te bieden aan tal van beleggers. Bovendien staan wij u, indien gewenst, terzijde bij het beheer en de administratieve handelingen rondom verkoop. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking met ons en onze werkwijze.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking met ons en onze werkwijze.

Contact opnemen!